Vladimír  Petrovič  -  M&P  Myjava  -  tesnenia  do  vašich vodovodných  armatúr  a  batérií